Kultur & fritid

 Avgifter biblioteket 2017 (09.01.2017) - 22 kb

 Avgifter anläggningar 2017 (09.01.2017) - 29 kb

 Övriga avgifter 2017 (09.01.2017) - 24 kb

 Aktivitetsavgift för elevklubbar 2017 (09.01.2017) - 22 kb

 Annonsering Aktuellt i Finström 2017 (09.01.2017) - 22 kb

Kontakt

Biblioteks- och kulturchef
Inger-Louise Andersson
tfn 018-41470
inger-louise.andersson[a]finstrom.ax

Barn- och ungdomsbibliotekarie
Ann-Christin Sjölund
tfn 018-41470
ann-christin.sjolund[a]finstrom.ax

Bibliotekarie
Marie Blomqvist
tfn 018-41470
marie.blomqvist[a]finstrom.ax

Fritidsledare
Mattias Andersson
tfn 018-41548, 0457-374 9849
mattias.andersson[a]finstrom.ax

Site by Strax Online, Powered by Lemon