Avgifter

Avgifter allmän förvaltning

 Avgifter i samband med köpebrev 2017 (09.01.2017) - 24 kb

 Prenumeration av föredragningslista 2017 (09.01.2017) - 19 kb

 Avgifter för kopiering 2017 (09.01.2017) - 20 kb

 

Avgifter Barn & skola

 Skolans avgifter 2017 (09.01.2017) - 31 kb

 Fritidshemsavgift (09.01.2017) - 23 kb

 Barnomsorgsavgift 2017 (09.01.2017) - 39 kb


Avgifter Bygga & bo

 Automatalarm 2017 (09.01.2017) - 21 kb

 Byggnadsinspektionens taxor 2017 (09.01.2017) - 83 kb

 Avgifter för brandkårens material 2017 (09.01.2017) - 22 kb

» Flera dokument

 

Avgifter Kultur & fritid

 Avgifter biblioteket 2017 (09.01.2017) - 22 kb

 Avgifter anläggningar 2017 (09.01.2017) - 29 kb

 Övriga avgifter 2017 (09.01.2017) - 24 kb

» Flera dokument


Avgifter Social service 

 Socialvårdsavgifter 2017 (22.02.2017) - 40 kb

 Äldreomsorgens avgifter 2017 (09.01.2017) - 51 kb

Site by Strax Online, Powered by Lemon