Vanliga frågor

Vanliga frågor om Finström

Hur många bor i Finström?

Sista december 2015 var finströmarna 2.522 personer.

Hur många sitter i kommunfullmäktige och hur väljs dessa?

I fullmäktige sitter 17 ledamöter och de väljs för fyra år i taget. Nuvarande fullmäktige är valt för åren 2016 - 2019.

Hur ofta sammanträder de förtroendevalda?

Kommunfullmäktige  sammanträder 8 -10 gånger per år . Kommunstyrelsen har möte i genomsnitt varannan onsdag, det blir runt 25 möten per år  och nämnderna vid behov, som regel en gång i månaden.

» Flera frågor

 

Vanliga frågor om Kultur & fritid

Hur bokar jag Breidablick?

Breidablick bokas på tfn 0457-526 73 85.

Hur tänds elljusspåren?

Elljusspåret vid Breidablick tänds på husets norra gavel. Belysningen släcks automatiskt men är inte på längre än till kl. 23.00.

Elljuset i Godby tänds vid en stolpe norr om simhallen.

När är biblioteket öppet?

Finströms bibliotek är öppet måndag– onsdag kl 12.00–20.00,
torsdag kl. 10.00-16.00, fredag 10.00-14.00

Meröppet med självbetjäning alla dagar kl. 9.00-21.00

» Flera frågor

 

Vanliga frågor om barn & skola

Får man avdrag från avgiften om barnet är borta från barnomsorgen?

Om barnet är frånvarande på grund av sjukdom minst 10 verksamhetsdagar under en kalendermånad uppbärs halv månadsavgift.

Om barnet är frånvarande på grund av sjukdom en hel kalendermånad uppbärs ingen avgift.

Om barnet är frånvarande av annan orsak än sjukdom samtliga verksamhetsdagar under en kalendermånad uppbärs halv månadsavgift.

Befrielse från två månaders barnomsorgsavgift beviljas de familjer som senast den 30 april meddelar att de inte nyttjar barnomsorg under 8 sammanhängande veckor under juni, juli och augusti.

Hur ansöker man om ledigt för sitt skolbarn?

Ledigheter upp till tre dagar beviljas av klassläraren. Längre ledigheter ansöker man skriftligen till skolans förståndare som i samråd med klassläraren behandlar ansökan. Blanketten finns att skriva ut på hemsidan under Blanketter.

Hur får man kontakt med skolhälsovården?

Skolhälsovårdare Heli Pasanen finns på Källbo skola onsdagar kl 08.00 -16.00 och torsdagar kl 8.00-16.00. Hon nås då på telefon 431 320. Övriga dagar kan man ringa henne på GSM 0457 529 1137 eller skicka e-post till: heli.pasanen@ahs.ax

» Flera frågor

 

Vanliga frågor om byggnadsnämnden

 

Vanliga frågor om lantbruk

När måste åkergrödorna senast vara sådda för att vara stödberättigade?

30 juni är sista sånings- och planteringsdag. Trädgårdsväxter kan dock sås/planteras senare och då viktigt att uppge på jordbruksskiftesblanketten att det är fråga om sen kultur.

Om jag säljer ett djur ( nöt, får eller svin ) till grannen och gör en utmönstringsanmälan där jag anger köparens lägenhetssignum, måste köparen då göra en egen anmälan?

Ja, eftersom en djurhållare kan göra anmälningar bara om sina egna uppgifter. Köparen skall göra en normal anmälan om köp. Registreringsordningsföljden spelar ingen roll, det går att göra utmönstringen efter att djuret har köpts till en annan djurhållare ( anmälningstiden 7 dagar ).

Tänker skaffa en sommargris. Måste jag anmäla detta?

Ja, innan man skaffar en gris måste man kontakta lantbrukskansliet och registrera sig som djurhållare. Registreringen görs med blankett 423. Samtidigt måste man anmäla djurhållningsplatsen dvs platsen där man kommer att hålla grisen. För registrering av djurhållningsplatsen används blankett 136.
En anmälan om köpet måste även göras till Eviras evinregister. 

 

» Flera frågor

 

Site by Strax Online, Powered by Lemon