Vanliga frågor om barn & skola

Får man avdrag från avgiften om barnet är borta från barnomsorgen?

Om barnet är frånvarande på grund av sjukdom minst 10 verksamhetsdagar under en kalendermånad uppbärs halv månadsavgift.

Om barnet är frånvarande på grund av sjukdom en hel kalendermånad uppbärs ingen avgift.

Om barnet är frånvarande av annan orsak än sjukdom samtliga verksamhetsdagar under en kalendermånad uppbärs halv månadsavgift.

Befrielse från två månaders barnomsorgsavgift beviljas de familjer som senast den 30 april meddelar att de inte nyttjar barnomsorg under 8 sammanhängande veckor under juni, juli och augusti.

Hur ansöker man om ledigt för sitt skolbarn?

Ledigheter upp till tre dagar beviljas av klassläraren. Längre ledigheter ansöker man skriftligen till skolans förståndare som i samråd med klassläraren behandlar ansökan. Blanketten finns att skriva ut på hemsidan under Blanketter.

Hur får man kontakt med skolhälsovården?

Skolhälsovårdare Heli Pasanen finns på Källbo skola onsdagar kl 08.00 -16.00 och torsdagar kl 8.00-16.00. Hon nås då på telefon 431 320. Övriga dagar kan man ringa henne på GSM 0457 529 1137 eller skicka e-post till: heli.pasanen@ahs.ax

Hur lång uppsägningstid är det på en plats inom barnomsorgen?

Uppsägningstiden är en månad, detta räknas från det datum en skriftlig uppsägning inlämnas.

När ska man ansöka om barnomsorg?

Ansökningstiden för barnomsorg är fyra månader. Om behovet av barnomsorg är akut uppkommet är ansökningstiden två veckor. Ansökan om barnomsorg kan göras när som helst under året. Under våren ordnas en samlad ansökningsperiod för att fördela platser till hösten.

När ska man ansöka om hemvårdsstöd?

För att hinna få hemvårdsstödet att löpa direkt efter föräldrapenningen behöver man lämna in ansökan senast den 10:de i samma månad som föräldrapenningen upphör.

När ska man senast lämna in inkomstuppgifter?

Senast under den första månaden då barnet börjar i barnomsorg. Årligen inlämnas nya inkomstuppgifter för justering av avgiften, då lämnas uppgifterna in senast inom augusti.

Vad händer om man inte lämnar in inkomstuppgifter?

Om man väljer att inte lämna in inkomstuppgifter får man automatisk maxavgift.

Vad ska bifogas till ansökan om hemvårdsstöd?

Vid ansökan av partiellt stöd skall även intyg av arbetsgivaren bifogas, i intyget ska det framgå att sökanden arbetar högts 30 timmar per vecka.

Var går gränsen för halvtidsplats?

Om barnet är närvarande högst 25 h i barnomsorgen per vecka så är det fråga om en halvtidsplats.

Vilka intyg behövs för uträkningen av avgiften?

Intyg över familjens inkomster t ex lönespecifikation samt beskattningsintyg. Utöver intygen ska blanketten ”fastställande av avgift inom barnomsorg/fritidshem” lämnas in.

Site by Strax Online, Powered by Lemon