Vanliga frågor om lantbruk

När måste åkergrödorna senast vara sådda för att vara stödberättigade?

30 juni är sista sånings- och planteringsdag. Trädgårdsväxter kan dock sås/planteras senare och då viktigt att uppge på jordbruksskiftesblanketten att det är fråga om sen kultur.

Om jag säljer ett djur ( nöt, får eller svin ) till grannen och gör en utmönstringsanmälan där jag anger köparens lägenhetssignum, måste köparen då göra en egen anmälan?

Ja, eftersom en djurhållare kan göra anmälningar bara om sina egna uppgifter. Köparen skall göra en normal anmälan om köp. Registreringsordningsföljden spelar ingen roll, det går att göra utmönstringen efter att djuret har köpts till en annan djurhållare ( anmälningstiden 7 dagar ).

Tänker skaffa en sommargris. Måste jag anmäla detta?

Ja, innan man skaffar en gris måste man kontakta lantbrukskansliet och registrera sig som djurhållare. Registreringen görs med blankett 423. Samtidigt måste man anmäla djurhållningsplatsen dvs platsen där man kommer att hålla grisen. För registrering av djurhållningsplatsen används blankett 136.
En anmälan om köpet måste även göras till Eviras evinregister. 

 

Vart skall jag anmäla att en tacka som jag ansökt om tackbidrag för, har avlidit?

Utmönstring av får skall alltid anmälas till fårregistret. Anmälningstiden är 7 dygn. Om en tacka dör under tackbidragets djurhållningsperiod bör anmälan om utmönstring även göras till lantbrukskansliet. Anmälan skall göras skriftligen,  t.ex. med blankett 124, inom 10 arbetsdagar från händelsen.  

Site by Strax Online, Powered by Lemon