19 juli 2018

Fakturering av vatten- och miljöavgifter

På grund av personalfrånvaro på kansliet så har årets vatten och miljöavgifter blivit försenade men avgifterna kommer dyka upp i brevlådan inom snar framtid om dom inte radan har gjort det.

Normalt sett faktureras avfallsavgiften redan i mars, men sammanfaller i år med vattenfaktureringen. Om det medför besvär för er med båda avgifter samtidigt så kan ni höra av er till e-postadressen på fakturan eller ringa till kommunens växel och fråga efter en kontaktperson.

Observera att kommunen är stängd mellan den 23:e juli till och med den 5 augusti, vilket betyder att vi ej kommer kunna besvara frågor under den perioden, men vi besvarar allt så fort som möjligt när alla är tillbaka.

 

Allmän information om miljöavgiften och om hur ni besvärar er mot densamma hittar ni här:
http://www.finstrom.ax/text.con?iPage=216&m=253

 

Allmän information om vatten och avlopp hittar ni här:

http://www.finstrom.ax/text.con?iPage=29&m=50

Läs mer

13 juli 2018

Invånarenkät om FGS-samgång kommer per post i augusti

Styrgruppen för Finström, Geta och Sund (FGS) önskar utreda sina invånares synpunkter rörande eventuell samgång. I enkäten efterfrågas hur Du som invånare ser på frivillig FGS-samgång och på LR:s förslag till tvingande kommunreform

Läs mer

4 juni 2018

Restriktioner om bevattning

Då belastningen på de kommunala vattenledningarna är höga så vill Finströms kommunaltekniska informera om att bevattningsvatten ur kommunens ledningsnät enbart ska tas ut mellan kl 23:00 och 07:00. Detta för att undvika onödiga störningar för övriga vattenabonnenter.  

Vi rekomenderar att man i mån av möjlighet även gör detsama vid andra större vattenuttag. 

Ytterligare frågeställningar kan riktas till Aron Lundström, VD för Finströms kommunaltekniska, tel 018-431515 eller aron.lundstrom@finstrom.ax 

Läs mer

27 april 2018

Kommunkansliet stängt 30.4 samt 11.5

Centralförvaltningen och byggnadstekniska sektorn vid kommunkansliet i Godby håller stängt de kommande två klämdagarna måndag 30 april samt fredag11 maj.

Läs mer

29 mars 2018

Förslag till samgångsavtal för FGS utställt till allmänt påseende

Kommunstyrelsen har beslutat (KS § 52/28.3.2018) att ställa ut förslag till samgångsavtal för kommunerna Finström, Geta och Sund till allmänt påseende under en period av två veckor, med start torsdag 29 mars.

Läs mer

Site by Strax Online, Powered by Lemon