7 februari 2018

Iordningställande av Påsa bostads- och affärsområde

Avtal för iordningställande av Påsa bostads- och affärsområde tecknades med entreprenören Karlssons Infra Ab i början av januari och kommer att färdigställas till hösten 2018.

Läs mer

31 januari 2018

Kommungårdens telefon- och öppettider fr o m 1 februari 2018

Från och med den 1 februari gäller följande öppettider på Kommungården i Godby.Tiderna avser själva husets öppethållning.

Läs mer

23 januari 2018

Ge förslag till namn på en eventuell sammanslagen kommun

Inför eventuell samgång önskar kommunerna Finström, Geta och Sund få del av allmänhetens förslag till namn på en sammanslagen kommun.

Läs mer

12 januari 2018

Invånarmöten beträffande samgång av kommunerna Finström-Geta-Sund

Invånarmöten öppna för allmänheten beträffande samgång av kommunderna Finström-Geta-Sund ordnas i de berörda kommunerna.
Mötet i Finström hålls tisdagen den 16 januari kl 20.00 i Godby högstadieskola.

Läs mer

8 januari 2018

Socialkansliet informerar

Fr.o.m. 1 januari 2018 har kommunen tagit ibruk ett nytt elektroniskt system för färdtjänst. Läs mer.
Fr.o.m. 22 januari 2018 huserar socialkansliets personal på våning ett i kommungården. Läs mer.

Läs mer

Site by Strax Online, Powered by Lemon