Finströms nämnd- och förvaltningsreform

 

Var med och tyck till om de två första åren med Finströms nya nämnd- och förvaltningsstruktur!

 

År 2016 slogs skolnämnd, socialnämnd samt kultur- och fritidsnämnd ihop till den nya invånarnämnden. Byggnadsnämnd och teknisk nämnd blev samhällsnämnden. Ledningsgruppen bantades till fyra personer varav två nyinrättade tjänster, som personal- och servicechef respektive planerings- och utvecklingschef. Kommunens styrdokument uppdaterades och mycket beslutsfattande delegerades nedåt i organisationen.

Reformen följs nu upp och utvärderas. Som ett led i det arbetet ger vi allmänheten, invånare i Finström, möjlighet att tycka till.

Vilka är just dina erfarenheter av den nya strukturen, är det bättre eller sämre än tidigare?

Rikta gärna en fritt formulerad ståndpunkt till oss på Kommungården i Godby, per e-post kommungarden@finstrom.ax eller anonymt per papperspost till Skolvägen 2, 22410 Godby, senast 19 oktober 2017.

« Tillbaka till översikten

Site by Strax Online, Powered by Lemon