Finström, Geta och Sund - en kommun?

Landskapsregeringens utredare Siv Sandberg är klar med sin kommunindelningsutredning för Finström, Geta och Sund. Sandbergs sammantagna bedömning är att det finns förutsättningar för en sammanslagning mellan kommunerna om kommunfullmäktige i de berörda kommunerna så önskar. Sandbergs slutrapport finns att läsa som bilaga på landskapsregeringens hemsida (pdf)

« Tillbaka till översikten

Site by Strax Online, Powered by Lemon