Förslag till samgångsavtal för FGS utställt till allmänt påseende

Kommunstyrelsen har beslutat (KS § 52/28.3.2018) att ställa ut förslag till samgångsavtal för kommunerna Finström, Geta och Sund till allmänt påseende under en period av två veckor, med start torsdag 29 mars.

Avtalsförslaget kungörs på kommunens anslagstavla, publiceras på hemsidan och lämnas för påseende på biblioteket samt för avhämtning på kommunkansliet. Skriftliga synpunkter kring avtalsförslaget behöver vara kommunkansliet tillhanda senast torsdag 12 april klockan 15:00.  

Parallellt med det utställda förslaget till samgångsavtal hålls även kommunindelningsutredningens slutrapport (Siv Sandberg, okt 2017) till påseende. Styrgruppen för FGS bjuder även in allmänheten till invånarmöte torsdag 5 april kl 18.00 på Breidablick, Finström, för diskussion kring avtalsförslaget.

Länkar för mer information:

Kungörelse rörande förslag till samgångsavtal (pdf) 

Förslag till samgångsavtal (pdf)

Kommunindelningsutredning (pdf)

Inbjudan till invånarmöte (pdf)

Kommunstyrelsens protokoll nr 5/2018 beslut (§ 52)  (pdf)

Mer relevant material via LR:s hemsida: http://www.regeringen.ax/demokrati-hallbarhet/finstrom-geta-sund

 

 

« Tillbaka till översikten

Site by Strax Online, Powered by Lemon