Institutionsvård

Oasen boende- och vårdcenter, tidigare kallat De Gamlas Hem, är ett samkommunalt äldreboende där kommunen har tolv egna platsandelar. Målsättningen är att vård och omsorg ska kunna erbjudas på Oasen utgående från behov. Institutionsvård som är det mest vårdtunga boendet bör finnas för personer som utgående från vårdbedömning inte kan bo i det egna hemmet eller i omsorgsboende med hjälp av hemservice.

För information om  Oasen boende- och vårdcenter, besök deras hemsida.

Kontakt

Föreståndare
Jana Andersson
tfn 018-41 745
jana.andersson[a]finstrom.ax

Site by Strax Online, Powered by Lemon