Familjerådgivning

Familjerådgivning innebär att du kan samtala med en utomstående i relations-, uppfostrings-, och familjefrågor. Samtalen kan vara individuella eller tillsammans med din partner eller hela familjen.

Du kan kostnadsfritt vända dig till Folkhälsans familjerådgivning i Mariehamn.

Läs mer:

Folkhälsans familjerådgivning

Site by Strax Online, Powered by Lemon