Vårdnad och umgängesrätt

Lagen om vårdnad och umgängesrätt har som målsättning att trygga barnens möjligheter att få en positiv och nära kontakt med båda föräldrar.

Om barnets föräldrar är gifta med varandra är vardera vårdnadshavare.

Om föräldrarna inte är gifta med varandra kan de genom skriftligt avtal ( i samband med erkännandet av faderskapet) komma överens om att båda blir vårdnadshavare eller att vårdnaden anförtros den ena föräldern.

Om familjeförhållandena förändras t.ex i samband med en separation, ger lagen möjligheter att på ett smidigt sätt överenskomma om

  • vårdnaden om barnet
  • hur boendet för barnet skall ordnas  
  • umgänget med den förälder hos vilken barnet inte bor

Gemensam vårdnad innebär att föräldrarna delar ansvaret för barnet och tillsammans beslutar i frågor som rör barnets hälsovård, skolgång, medborgarskap och religion.

Tillsammans med barnatillsyningsmannen kan avtal om vårdnad, boende och umgängesrätt uppgöras. Det är till barnets bästa att föräldrar om möjligt strävar till en gemensam överenskommelse kring barnen.

Om föräldrarna inte kan komma överens om avtalets innehåll, avgörs ärendet av domstol och utlåtande inbegärs av socialnämnden.

Kontakt

Socialchef
Paulina Eklund
tfn 018-431 530
paulina.eklund[a]finstrom.ax
Telefontid 9.00–10.00

Site by Strax Online, Powered by Lemon