LPA Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) har hand om den sociala tryggheten för företagare på landsbygden. LPA ger jordbrukare, yrkesfiskare och skogsägare en mångsidig trygghet i olika livssituationer.

LPA sköter landsbygdsföretagarnas lagstadgade arbetspensions- och olycksfallsförsäkringar. Verksamheten omfattar också fritidsolycksfallsförsäkring, grupplivförsäkring, avträdelsestöd, LPA-sjukdagpenning, avbytarservice och information i arbetarskyddsfrågor.

Kontakt

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
Postadress: PB 16, 02 101 Esbo
Telefonväxel: 029 43511

E-post: fornamn.efternamn@mela.fi


LPA-ombudsman för Åland är  Monica Oljemark
tfn: 029 435 2679
e-post: monica.oljemark@mela.fi

LPA:s hemsida:  www.mela.fi/sv/etusivu

 

Site by Strax Online, Powered by Lemon