Försäkringsskydd

LFÖPL-pensionsförsäkring

LFÖPL är arbetspensionsförsäkringen för jordbrukare och skogsägare samt deras familjemedlemmar. Försäkringen är obligatorisk för de flesta lantbruksföretagare. En företagare som inte hör till den obligatoriska försäkringen kan teckna försäkringen frivilligt.

 

OFLA-olycksfallsförsäkring

En lantbruksföretagare som har en obligatorisk LFÖPL-pensionsförsäkring får automatiskt en OFLA-arbetsskadeförsäkring. OFLA-försäkringen ersätter olycksfall och yrkessjukdomar i lantbruksföretagararbetet.LPA-sjukdagpenning

Som LFÖPL-försäkrad kan du få LPA-sjukdagpenning om du blir sjuk. Den betalas räknat från den femte sjukdagen. Den första sjukdagen är den dag läkaren skriver sjukintyg. LPA-sjukdagpenningen betalas högst till slutet av självrisktiden i sjukförsäkringen.

Ytterligare information om pensions- och olycksfallsförsäkringar

Site by Strax Online, Powered by Lemon