Lagringsstöd för trädgårdsväxter

27 oktober 2017 sista inlämningsdag för lagringsstödet. Ansökan görs med blankett 228 och skall lämnas till statens ämbetsverk på Åland.

Utbetalningen av anpassningsstödet till mjölkproducenter inleds v. 37

Fr.o.m. 14.9.2017 inleds utbetalningen av extraordinära anpassningsstödet till mjölkproducenter. Stödet utbetalas i en enda rat.

Håll djurens registeruppgifter uppdaterade

För att få EU-djurbidrag krävs det att djurets registeruppgifter är uppdaterade. Gör alltid anmälningarna till nötdjurs- och fårregistret inom sju dagar från händelsen.
Om djurets registeranmälan försenas med en enda dag underkänns djuret dvs. dess rätt till stöd upphör för innevarande året. Om mer än 20% av gårdens djur underkänns, går du miste om djurbidraget för alla djur för hela året.



 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Lantbrukssekreterare

Lena Roos-Clemes
tfn 018-431 540
mobil  0457 52 21 632
fax 018-431 519
lena.clemes[a]finstrom.ax

Lantbrukskanslist
Michaela "Micko" Karlsson
tfn 018-431 541
micko.karlsson[a]finstrom.ax

Site by Strax Online, Powered by Lemon