Lagringsstöd för trädgårdsväxter

Lagringsstödets bilaga I och II dvs lagerinventeringen per 15 november och 15 december skall inlämnas till statens ämbetsverk på Åland senast 2.1.2018.
Bilaga I
Bilaga II
Lagerbokföring

Exempel på lagerbokföring

 

Anmälan om djurantal till svinregistret

Alla som registrerat sig som hållare av svin skall tre gånger per år anmäla antalet svin/grisar till djurregistret. Djurens antal per månad räknas enligt antalet på månadens första dag. Djurantalet för tiden 1.9 - 31.12.2017 skall lämnas in före 31.1.2018.
Blankett som skall användas för anmälan kan hittas under nedanstående länk eller hämtas från lantbrukskansliet. 
Blankett för djuranmälan.

 

Kvalitetstest av åkermark

Alla jordbrukare som ingått förbindelse om miljöersättning 2015 skall göra ett kvalitetstest för åkermarken före utgången av det tredje förbindelseåret dvs senast 30.4.2018. Detta gäller inte ekoodlare.
För kvalitetstestet finns det en självvärderingsblankett som kan fyllas i antingen elektroniskt i Viputjänsten från och med början av november eller på pappersblankett nr 480. Pappersblanketten skall lämnas till landskapsregeringen.
Kvalitetstestet skall göras för alla skiften som anmälts i senaste stödansökan och som är över 0,50 ha. Görs detta i Viputjänsten finns gårdens samtliga skiften över 0,50 ha färdigt ifyllda med signum och namn.  
Om gården inte anmäler uppgifterna om kvalitetstest före utsatt datum, minskas ersättningen för balanserad användning av näringsämnen 2017 med 5%.
Ifyllning av värderingsblanketten i Viputjänsten är ett enkelt och smidigt sätt. Är du osäker på hur ifyllningen skall göras får du gärna kontakta lantbrukskansliet så hjälper vi till att komma i gång. Detta kan med fördel göras under vinterhalvåret när arbetsbördan är mindre. Kontakta oss ifall du är intresserad av handledning, tel: Lena 431540 eller Micko 431541.
 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Lantbrukssekreterare

Lena Roos-Clemes
tfn 018-431 540
mobil  0457 52 21 632
fax 018-431 519
lena.clemes[a]finstrom.ax

Lantbrukskanslist
Michaela "Micko" Karlsson
tfn 018-431 541
micko.karlsson[a]finstrom.ax

Site by Strax Online, Powered by Lemon