Trygghetstelefon

En trygghetstelefon är en apparat som automatiskt kopplar upp sig till alarmcentralen då abonnenten trycker på en alarmknapp. Alarmoperatören och abonnent kan tala med varandra utan att abonnenten är vid telefonen.


Vid en situation då hjälp behövs trycker man på alarmknappen för att ringa upp Alarmcentralen och personalen där svarar. Beroende på hur ni på förhand beslutat kontaktas  anhöriga eller kommunens hemservicepersonal. Vid behov skickas även ambulans.


Installationen av telefonen bekostas av kommunen. Kommunen betalar även för ett nyckelskåp där räddnings- och hemvårdspersonalen hittar din nyckel. Kostnaden för trygghetstelefonen är en månadsavgift som kunden betalar.

Installation av trygghetstelefon beviljas enligt prövning.


Läs mer om trygghetstelefoner på Alarmcentralens hemsida.

Kontakt

Föreståndare
Jana Andersson
tfn 018-41 745
jana.andersson[a]finstrom.ax

Site by Strax Online, Powered by Lemon