Underhåll

Från och med 01.04.2009 utbetalas underhållsstödet av FPA.

Ansökan om underhållsstöd inlämnas till FPA. Tillsammans med ansökan skall du också lämna in avtal om underhållsbidrag eller domstolsutslag i original. I dagsläget är fullt underhållsstöd 153,63 euro per barn och per månad.

När underhållsstöd beviljas, kommer underhållsbidraget att indrivas av  FPA.

 

Underhållsbidrag för barn

Vardera förälder ansvarar för barnets underhåll. Den av föräldrarna hos vilken barnet inte bor, erlägger underhållsbidrag för barnet. Faktorer som inverkar på underhållsbidragets storlek är vardera förälders inkomster och boendeutgifter, barnets individuella behov och hur ofta umgänget sker.

Underhållsbidraget fastställs genom avtal hos barnatillsyningsmannen genom domstolsbeslut


Underhållsstöd kan beviljas i följande fall:

  • om en förälder inte betalat det fastställda underhållsbidraget
  • om faderskap inte har fastställts
  • om  underhållsbidraget fastställts till ett lågt belopp p.g.a den underhållsskyldiges sjukdom, bristande arbetsförmåga eller annan försörjningsskyldighet

Indexjustering av beloppet på underhållsbidrag

Beloppet på underhållsbidrag sjunker med 0.26% fr.o.m. 1.1.2016.  Sänkningen omfattar samtliga gällande avtal om underhållsbidrag som ingåtts med stöd av lagen om underhåll av barn oberoende av datum då de fastställts. Den underhållsskyldige ansvarar själv för att sänka beloppet enligt den angivna procenten.

 

Tabell över indexjusteringarna hittar du här 

Kontakt

Socialchef
Paulina Eklund
tfn 018-431 530
paulina.eklund[a]finstrom.ax
Telefontid 9.00–10.00

Site by Strax Online, Powered by Lemon