Barn och skola

I Finström finns tre daghem, ett i Emkarby, ett i Pålsböle och ett i Godby. Inom barnomsorgen har även familjedagvård i hemmet och gruppfamiljedaghem

Källbo skola i Godby är kommunens grundskola.

I Källbo skola finns också kommunens eftis och mornis.

Ålands folkhögskola finns i Strömsvik och i Godby finns norra Ålands gemensamma högstadium – Godby högstadieskola.

Kontakt

vik. Barnomsorgsledare
Maria Gröndahl
tfn 018-431 533
maria.grondahl[a]finstrom.ax

Skoldirektör
Cecilia Johansson
tfn 018-431 225 skoldirektor[a]ghs.ax

Site by Strax Online, Powered by Lemon