Godby högstadieskola

Godby högstadieskola är den näst största högstadieskolan på Åland med sina 210 elever.

Godby högstadieskola är ett samarbetet mellan de norråländska kommunerna Finström, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö. Skolan inledde sin verksamhet 1971 i tillfälliga lokaler. 1977 flyttade skolan in i nybygget och efter det har skolan både renoverats och byggts ut.

Eftersom upptagningsområdet är så geografiskt spritt måste de flesta (ca 80%) av eleverna åka buss eller taxi till skolan. Skoldagen är beroende av Ålandstrafiken och pågår därför mellan kl. 8.30 och 14.25.

Elevantalet har varierat mellan 198 och 276 under de senaste tio åren. Innevarande läsår har skolan 12 klasser samt en specialklass.

Klasserna är indelade efter intressen så kallade profilklasser. Eleverna kan välja mellan fyra profiler: idrotts, kreativ, natur och miljö samt språk och media.

Mer information på Godby högstadieskolas egen hemsida.

Norra Ålands högstadiedistrikts hemsida kommer du till via denna länk.

Kontakt

Godby högstadieskola
tfn 018-431 211

Norra Ålands högstadiedistrikt
Skoldirektör
Cecilia Johansson
tfn 018-431 225
skoldirektor[a]ghs.ax

Site by Strax Online, Powered by Lemon