Elektronisk stödansökan

En majoritet av jordbrukarna har redan flera år lämnat in stödansökningarna elektroniskt.  2017 överskreds andelen elektroniska ansökningar i hela landet 90 procent. I många av de åländska kommunerna var andelen elektroniska ansökningar större än landets genomsnitt - liksom tidigare år.
Inom samarbetskommunerna på norra Åland blev andelen e-ansökningar enligt följande:

  • Saltvik      93,9 %
  • Geta         92,9 %
  • Vårdö       90,0 %
  • Finström   89,7 %
  • Sund        88,9 %

Elektroniska ansökan har fått mycket god respons för att den är lätt att använda men framför allt att den är till stor nytta.Tack vare den inbygggda funktionen Vipurådgivaren som innehåller en mängd kontroller, har antalet fel i ansökan minimerats jämfört med en ansökan inlämnad på pappersblankett. Vipurådgivaren påpekar om det finns fel och brister i ansökan samt ger ett sammandrag över de sökta arealerna per växtart och över stödbelopp.  I e-ansökans kartfunktion är det dessutom enkelt att rita in jordbruksskiftenas arealer och arealerna kan ses i realtid. Föregående års stöd- och skiftesuppgifter kan enkelt kopieras och sparar därmed  tid.

Nyregistrering av skiften, sammanslagning eller delning av basskiften måste vara inlämnad till lantbrukskansliet på förhand i god tid för att kunna få de nybildade skiftenas signum klara till dess att man börjar med själva elektroniska ansökan.   Information om elektroniska stödansökan finns på Landsbygdsverkets hemsida. Den som känner sig osäker på att prova på VIPU-tjänsten och elektroniska stödansökan får gärna kontakta oss på lantbrukskansliet så hjälper vi gärna till med att komma i gång med tjänsten. Inloggningen till viputjänsten och elektroniska stödansökan sker med bankkoder.

 

Kontakt

Lantbrukssekreterare

Lena Roos-Clemes
tfn 018-431 540
mobil  0457 52 21 632
fax 018-431 519
lena.clemes[a]finstrom.ax

Lantbrukskanslist
Michaela "Micko" Karlsson
tfn 018-431 541
micko.karlsson[a]finstrom.ax

Site by Strax Online, Powered by Lemon