Blanketter

De flesta jordbruksblanketterna som används vid stödansökningar och anmälningar är års specifika. Därför är det mycket viktigt att man använder blanketter för det gällande stödåret.

Blanketterna skall fyllas i med tydlig textning med kulspetspenna eller på annat bestående sätt. Alla blanketter måste undertecknas med namnförtydligande.  Om en stödansökan består av separata sidor t.ex. ADB-utskrifter, måste varje sida undertecknas och förses med lägenhetssignum.


Lantbrukskansliet tillhandahåller de flesta blanketterna. Dessutom kan blanketter skrivas ut under följande webbadresser:

De flesta stödblanketterna hittas under www.mavi.fi.  I sökrutan skriver man antingen blankettens namn eller nummer.

Blanketter som berör djurhållarregistret för nöt, får, getter, svin, fjäderfän, bin och humlor kan hittas under Eviras hemsida.

Blanketter som hör till landskapsregeringens behörighet dvs blanketter som berör miljöstödet och  kompensationsersättningen ( LFA ) hittas under adressen www.regeringen.ax.

 

Kontakt

Lantbrukssekreterare

Lena Roos-Clemes
tfn 018-431 540
mobil  0457 52 21 632
fax 018-431 519
lena.clemes[a]finstrom.ax

Lantbrukskanslist
Michaela "Micko" Karlsson
tfn 018-431 541
micko.karlsson[a]finstrom.ax

Site by Strax Online, Powered by Lemon