Barnomsorgsavgift

Barnomsorgsavgifterna fastställs utgående från familjens storlek och inkomster. Den högsta avgiften är 230 euro per barn/månad för heldagsvård och den lägsta avgiften som tas ut är 10 euro per barn/månad. För att fastställa avgiften lämnar familjen en utredning över sina inkomster senast den månad barnet börjar i kommunal barnomsorg, om man väljer att inte lämna in detta fastställs avgiften till 230 euro/månad.

Månadsavgift

För barnomsorg uppbärs en månadsavgift. Barnomsorgen är avgiftsfri för barn som har beviljats uppskov med skolstarten.

Heldagsvård, 80% och halvdagsvård

80% innebär att platsen utnyttjas max 35 timmar per vecka och avgiften är 80% av heltidsavgiften. För halvdagsvård upbärs 65% i månadsavgift av familjens avgift i heldagsvård. Med halvdagsvård avser vård som uppgår till 25 h/v. Utjämningsperioden för 80% och halvdagsvård är två veckor. För att erhålla en deltidsavgift avtalas om platsens omfattning i förhand. Den kortaste tid det är möjligt att erhålla deltidsavgift är en månad.

Syskonrabatt

Då syskonrabatten uträknas avses familjens yngsta barn i barnomsorg som det första barnet. För det andra barnet sänks månadsavgiften med 30 %, för det tredje barnet sänks avgiften med 60 % och för de därefter följande barn sänks avgiften för dessa med 80%. 

Justering av barnomsorgsavgift

Om familjens inkomster förändras med minst 10 % eller om familjens storlek ändras justeras barnomsorgsavgiften under verksamhetsåret. Årligen justeras alla avgifter i augusti då nya inkomstuppgifter inlämnas.

 

Uträkning av barnomsorgsavgift

Barnomsorgsavgiften beräknas i procent av den inkomst som överskrider den av familjens storlek beroende inkomstgränsen enligt följande:

Familjens storlek

Inkomst-
gräns

Avgifts-procent

Inkomst maxavgift

Inkomst minimiavgift

2

1 200

11,5

3 200

1 287

3 (2 v, 1 barn)

3 (1 v, 2 barn)

1 400

1 800

9,4

3 847

4 247

1 507

1 906

4 (2 v, 2 barn)
4 (1 v, 3 barn)

1 600

2 000

7,9

4 512

4 911

1 727

2 127

5 (2 v, 3 barn)

5 (1 v, 4 barn)

1 800

2 200

7,9

4 712

5 111

1 927

2 327

6 (2 v, 4 barn)

6 (1 v, 5 barn)

2 000

2 400

7,9

4 912

5 311

2 127

2 527

 

Kontakt

Barnomsorgsledare
Ingela Sjöstrand
tfn 018-431 533
ingela.sjostrand[a]finstrom.ax

tf byråsekreterare
Anna Karman
tfn 018-431 531
anna.karman[a]finstrom.ax

Site by Strax Online, Powered by Lemon