Kommunalförbund

På sitt möte 10 mars 2015 valde kommunfullmäktige representanter i de olika kommunalförbund som Finström är medlem i.

De gamlas hem (Oasen)

I De Gamlas Hems(Oasens) fullmäktige utsågs Håkan Lundberg  till  ordinarie och Viveka Eriksson som ersättare.

Ålands omsorgsförbund

I Ålands omsorgsförbunds fullmäktige utsågs Jonna Granberg som ordinare med Håkan Lundberg som ersättare.

Norra Ålands högstadiedistrikt

I Norra Ålands Högstadiedistrikts fullmäktige utsågs Jonas Gripenberg   och Roger Höglund till ordinare med Miina Fagerlund respektive Erica Granesäter som sina ersättare.

Den gemensamma brand- och räddningsnämnden

I den gemensamma brand- och räddningsnämnden utsågs Carola Wikström-Nordberg som ordinarie och Ove Söderman som ersättare.

 

Ålands kommunförbund

Till representanter i  Ålands kommunförbund  utsågs Viveka Eriksson och Rolf Karlsson  till ordinare med Regina Lindblom respektive Helena Lundberg  som sina personliga ersättare.


 

Site by Strax Online, Powered by Lemon