Lantbruksnämnden, gemensam för hela norra Åland

ordf. Jan Salmén Saltvik
ersättare: Billy Linde
viceordf.  Erja Nordqvist Finström
ersättare: Sven Löfman
medlem: Mats Sjöblom Geta
ersättare Inger Marie Sundblom  
medlem Anette  Blomqvist Sund
ersättare Annett Pfeifer  
medlem Håkan Grunér Vårdö
ersättare Peter Nordberg  

Site by Strax Online, Powered by Lemon