Frånvaro

Om eleven blir sjuk meddelas läraren så fort som möjligt, de första lärarna finns på skolan från kl. 7.45 .

När det gäller annan frånvaro skall skolan kontaktas i god tid innan ledigheten. Klassläraren beviljar ledigheter upp till tre dagar, längre ledigheter ansöks skriftligt och beviljas av föreståndaren i samråd med klassläraren.

Blankett för ansökan om ledighet finns under rubriken ”Blanketter” i menyn till vänster.

Kontakt

Källbo skola
info[a]kallbo.ax
tfn 018-431 30

Föreståndare  Sofi Ekholm
tfn 018-431 310
sofi.ekholm[a]kallbo.ax

Lärarrum
tfn 018-431 312, 018-431 313 

Site by Strax Online, Powered by Lemon