Samarbetet med hemmen

Källbo skola är en öppen skola! Alla föräldrar, beslutsfattare och övrigt intresserade är välkomna att besöka skolan, men helst efter våra sex inskolningsveckor på hösten.

I början av läsåret hålls ett gemensamt föräldramöte. På mötet ges allmän information om skolornas verksamhet, om personalen och om klassernas arbete.

Utvecklingssamtal, då eleverna med föräldrar diskuterar enskilt med läraren, har vi en gång per läsår och då behov finns. Elevernas omdömen för höstterminen delas ut i slutet av terminen.

Klasslärarna informerar hem via klassmöten, veckobrev eller mail. Vi håller telefonkontakt med föräldrar och uppmanar föräldrar att ta kontakt med oss så fort det uppstår frågor.

Varje månad skickar föreståndaren ut ett månadsbrev. I brevet informeras om vad som är på gång i skolan i stort.

Under skolåret arrangerar skolan olika evenemang så som musikcafé, lucia, fester och öppet-hus-dagar dit föräldrarna inbjuds att delta. Klassevenemang arrangeras i första hand av klassföräldrarna i samråd med läraren.

I skolans hem- och skolaförening som leds av en vald styrelse, är både lärare och föräldrar representerade.

Kontakt

Källbo skola
info[a]kallbo.ax
tfn 018-431 30

Föreståndare  Sofi Ekholm
tfn 018-431 310
sofi.ekholm[a]kallbo.ax

Lärarrum
tfn 018-431 312, 018-431 313 

Site by Strax Online, Powered by Lemon