Platser

Ålands största gravhögar

Kungshögarna är ett av tio gravfält från yngre järnålder i Godby. Två av gravarna är de största på Åland. Gravarna är brandgravar där den döde bränts på bål tillsammans med några personliga tillhörigheter.

 

Postvägen

Postvägen mellan Sverige och Finland gick förr över Åland. Längs vägen över fasta Åland hade Bjärströms bro en viktig roll. Brons ålder är inte fastställd men den nuvarande har funnits i 400 år. Bron finns omnämnd redan 1538.

Åren 1990–1991 renoverades bron grundligt, brospannet vidgades och bron höjdes. Brolocket förnyades helt och är i dag gjutet i betong.

 

Färjsundet

Färjsundet har haft stor betydelse som förbindelselänk mellan Godby- och Haraldsbysidan under mycket lång tid. De äldsta uppgifterna om färjöverfarten är från 1550 då fogden på Kastelholm ger order om att en ny färja skall byggas.  De äldre färjorna roddes, men från och med 1761 drogs den fram med en hamptross över sundet. Så skedde ända fram till att en maskindriven vajerfärja togs i bruk i början på 1900-talet.
När bilar blev vanligare i början på 1920-talet blev den gamla färjan allt för omodern och en ny vajerjärnfärja med motor beställdes. Det var revolutionerande då den började trafikera sundet i oktober 1922. Färjan var i bruk fram till att bron stod klar.
Redan 1893 planerade man att bygga en flottbro över sundet. Sedan kom brofrågan att diskuteras av och till under många år. År 1935 bestämde man sig dock slutgiltigt för att en bågbro skulle byggas.
Förberedelserna för bygget väckte uppmärksamhet. Från Lumparlands Skag inköptes 450 jätteträd som skarvades och slogs ner i botten. I fråga om storlek låg Färjsundsbron på femte plats i världen bland bågbroar. Den stod klar i juni 1937 och invigdes den 4 juli.
Bron restaurerades 1979-1980.

 

Site by Strax Online, Powered by Lemon