Moderskapsunderstöd

Som blivande eller nybliven mamma har man rätt till moderskapsunderstöd. Man kan välja en moderskapslåda som är fylld med babykläder och barnvårdsprodukter eller att få stödet i pengar. På Åland är stödet 224 euro.


För att få lyfta moderskapsunderstödet inlämnas intyg från mödrarådgivningen över att man har varit gravid i minst 154 dagar.

 

Här kan du se vad som finns i lådan.

 

Site by Strax Online, Powered by Lemon