Specialbarnomsorg

Specialbarnomsorgen inom barnomsorgen bedrivs främst genom samarbete med specialbarnträdgårdsläraren som är anställd av Norra Ålands Högstadiedistrikt. Specialbarnträdgårdsläraren arbetar ambulerande inom barnomsorgen i Finström, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö, dvs hon åker ut till alla daghem i kommunerna.


Specialbarnträdgårdsläraren jobbar tillsammans med personalen på daghemmen med de barn som behöver extra stöd och träning. Hon jobbar även med konsultation och handledning för personal och föräldrar.


Specialbarnträdgårdsläraren fungerar många gånger som ”spindeln i nätet” när det gäller ärenden kring barn i barnomsorgen, dvs hon håller kontakt med föräldrar, personal och sakkunniga från flera områden såsom talterapeuter, fysioterapeuter och BUP.


För närmare information och frågor kontakta:
Gunilla Säll, specialbarnträdgårdslärare, tel. 431 222
Ingela Sjöstrand, barnomsorgsledare, tel. 431 533

Site by Strax Online, Powered by Lemon