Är din familj intresserad av att fungera som familjehem/stödfamilj?

Som familjehem välkomnar du och din familj någon annans barn eller ungdom i ert hem som ytterligare en familjemedlem. Ni skall kunna erbjuda en stabil och trygg familjesituation. Det är bra om ni har erfarenhet av barn och barns utveckling –av egna barn eller genom arbete med barn. Barn som placeras i familjehem kan vara i alla åldrar och placeras av olika orsaker.

 

Stödfamiljsverksamhet är en av stödåtgärderna för barn och unga inom barnskyddets öppenvård. Stödfamiljens roll är att lyssna, diskutera, bry sig om, engagera sig och fungera som en trygg vuxen för ett barn eller ungdom. Som stödfamilj träffar ni barnet/den unge regelbundet en till några gånger i månaden, t.ex. ett veckoslut i månaden. Stödfamiljen kommer överens om den tid som barnet/barnen vistas i stödfamiljen.

Som familjehem eller stödfamilj är det viktigt att:

-          Ni har tid och utrymme för barnet

-          Ni har en vilja att bemöta barnets behov

-          Ni har en positiv livssyn

-          Är flexibel

-          Ha förmåga att förbinda sig

-          Kunna samarbeta

 

Som familjehem och stödfamilj får man ersättning för uppdraget i form av arvode och kostnadsersättning.

Samtliga familjehem på Åland behöver genomgå lagstadgad utbildning i form av en kurs. Kursen planeras starta inom den närmaste tiden. Också för stödfamiljer förutsätts kursdeltagande. Kostnaderna ersätts av uppdragsgivaren.

Är du intresserad?

 

Ta kontakt med socialchefen, tel 431 530, tfntid: 09.00-10.00.

Site by Strax Online, Powered by Lemon