Samhällsnämnden 2018

ordf. Christian Rögård
ersättare: Solveig Gestberg
viceordf.  Dick Lindström
ersättare: Gustav Sirén
medlem Carola Boman
ersättare: Mathilda Blixt
medlem Vidar Nordqvist
ersättare: Per-Ole Granberg
medlem Katarina Norrgård
ersättare Helena Lundberg
medlem Ove Söderman
ersättare Henrik Thyrén
medlem Carola Wikström-Nordberg
ersättare Leif Karlsson

 

Site by Strax Online, Powered by Lemon