Information om momsfri social service

Du är berättigad till momsfri social service om det har konstaterats att du inte klarar av din vardag utan hjälp. Ålderdom, sjukdom eller annan funktionsnedsättning kan vara orsaker till behov av hjälp. Din inkomstnivå och eventuell egendom spelar inte någon roll.

Servicen kan vara till exempel städning, matservice och olika stödtjänster, som exempelvis hjälp med att uträtta ärenden.

Kontakta själv de godkända företag varifrån du vill köpa servicetjänster, se lista nedan.

Företaget gör upp ett serviceavtal med dig. Då serviceavtalet görs, försäkrar företagets representant att din funktionsförmåga är nedsatt genom att se på till exempel läkarintyg. Inga myndighetsbeslut krävs. Företaget skall även uppgöra en serviceplan tillsammans med dig där ditt behov av servicetjänster framgår. I serviceplanen ska det komma fram hurdana tjänster du är i behov av samt hur ofta du behöver dem.

Då dessa kriterier fylls kan företaget fakturera dig de erbjudna tjänsterna momsfritt. Momsens andel av fakturan är cirka en fjärdedel, vilket betyder att du får en betydande inbesparing. Dessutom kan du som kund utnyttja hushållsavdraget i din skattedeklaration som är 50 % av priset på servicen.

Se nedan de godkända företag varifrån du kan köpa servicetjänster.

Godkända företag

De företag som erbjuder hemservice som sociala tjänster skall anmäla sin verksamhet till den kommun där företagen är verksamma. Då övervakas verksamheten av de sociala myndigheterna. Företaget måste också ha en plan för egenkontroll.

Företag som är godkända i Finströms kommun är följande:

Feja
tfn 018-167 90 eller e-post: info@feja.ax

Hjälpredan Sanne, (hemservice stödtjänster)
tfn 0457-385 1659 eller e-post:
nilsas.susanne@aland.net

Hjördis Dammvippa, (städtjänster)
tfn 040-761 6744 eller e-post:
dammvippan@hjordis.ax

Larisas Hemstäd, (städtjänster)
tfn 0457-344 6877 eller e-post:
larisa6304@gmail.com

Skurborstens hushållsnära tjänster
tfn 040-861 6942 eller e-post: skurborstens@outlook.com

Tant gröns städ, (städtjänster)
tfn 040-563 7422 eller e-post:
tantgronsstad@gmail.com

Fint på Åland (städtjänster)
tfn 040-178 4070 eller e-post info@fint.ax

Björkkö (hemservice, stödtjänster)
tfn 0400-286 383 eller e-post: info@bjorkko.ax

Listan uppdateras regelbundet.

Endast behörig myndighet kan ta emot anmälan

Kommunens befogenheter gäller endast kommunens invånare och kommunens område. Ett företag som anmält om privatservice i Finström kan inte lämna privat socialservice i en annan kommun utan att ha lämnat in en motsvarande anmälan till den kommunen som prövats av behörigt organ i avseende på de krav som ställs enligt § 8 L om privat socialservice.

 

Kontaktuppgifter:

För mer information kontakta socialchefen, telefon 018-431 530 (vardagar kl 9-10) eller under adress Finströms kommun, socialchef, skolvägen 2, 22410 Godby.

Företag som vill bli godkänd producent skall lämna in en ansökningsblankett, se bilaga.

Mer information om momsbeskattningen av privata socialvårdstjänster fås från skatteförvaltningen.

Blankett för Anmälan om mervärdesskattefri privat social service.

 

Kontakt

Socialchef
Paulina Eklund
tfn 018-431 530
paulina.eklund[a]finstrom.ax
Telefontid 9.00–10.00

Site by Strax Online, Powered by Lemon