Skolskjutsar

Skolskjuts anordnas längst allmänna vägar i kommunen (kommun- och landskapsvägar).

Rätt till skolskjuts har elever i åk 1-6 om sträckan mellan hemmet och skolan överstiger 2 km. Sträckans längd räknas enligt kortaste framkomliga allmänna väg.

Uppsamlingsställen fastställs av skoldirektören.

Om skjutsberättigad elevs sträcka från hemmet till uppsamlingsplats överstiger 2 km på allmän väg ordnar och bekostar invånarnämnden skjuts till/från uppsamlingsplatsen.

Vid regelbundet växelvis boende där båda vårdnadshavare är bosatta inom kommunen beviljas skolskjuts i befintliga skjutsar även till och från det hem där eleven inte är skriven. Med växelvis boende menas att elev bor lika mycket hos vardera vårdnadshavare.

För mer information se skolstadgan (pdf).
Vid frågor ring Källbo skola tfn 43130.

 

Kontakt

Källbo skola
info[a]kallbo.ax
tfn 018-431 30

Föreståndare  Sofi Ekholm
tfn 018-431 310
sofi.ekholm[a]kallbo.ax

Lärarrum
tfn 018-431 312, 018-431 313 

Site by Strax Online, Powered by Lemon