Barnomsorg

Barnomsorgen erbjuder plats vid daghem och hos familjedagvårdare för barn under skolålder. Om barn under tre år inte vårdas vid ett kommunalt daghem eller hos en kommunalt anställd familjedagvårdare har familjen möjlighet att ansöka om hemvårdsstöd.


Målsättningen för barnomsorgen är bland annat:

  • att genom god omvårdnad, lekmöjligheter och pedagogisk verksamhet bidra till att barnen får goda uppväxtvillkor

  • att tillsammans med hemmet främja en allsidig utveckling hos barnen
  • att barnen får gynnsamma förutsättningar för en god skolstart


Barnomsorgsverksamheten styrs av Barnomsorgslag för landskapet Åland och  Landskapsförordning om barnomsorg.

Kontakt

Barnomsorgsledare
Ingela Sjöstrand
tfn 018-431 533
ingela.sjostrand[a]finstrom.ax

Site by Strax Online, Powered by Lemon