Ansökan om jordbruksstöd

Syftet med stöden är att trygga lönsamheten och kontinuiteten i jordbruksproduktionen. Stöden kan vara i sin helhet EU-finansierade, samfinansierade av EU eller i sin helhet nationellt finansierade.

Finströms kommun hör liksom de övriga kommunerna på fasta Åland till stödområde AB.

landsbygdsverkets hemsida kan man läsa mer om de olika stödformerna.

 

Aktuella ansökningar

Stöd för lagring av trädgårdsprodukter

Sista ansökningsdag är 27.10.2017. Ansökan som görs med blankett 228 skall  lämnas till statens ämbetsverk på Åland. Ansökan omfattas av två bilagor som gäller lagerinventeringen per 15 november och 15 december. Bilagorna skall lämnas in senast den 2.1.2018.

Blankett 228
Bilaga1, 15 november

Bilaga 2, 15 december

 

 

 

 

 

 


 

Kontakt

Lantbrukssekreterare

Lena Roos-Clemes
tfn 018-431 540
mobil  0457 52 21 632
fax 018-431 519
lena.clemes[a]finstrom.ax

Lantbrukskanslist
Michaela "Micko" Karlsson
tfn 018-431 541
micko.karlsson[a]finstrom.ax

Site by Strax Online, Powered by Lemon