Ansökan om jordbruksstöd

Syftet med stöden är att trygga lönsamheten och kontinuiteten i jordbruksproduktionen. Stöden kan vara i sin helhet EU-finansierade, samfinansierade av EU eller i sin helhet nationellt finansierade.

Finströms kommun hör liksom de övriga kommunerna på fasta Åland till stödområde AB.

landsbygdsverkets hemsida kan man läsa mer om de olika stödformerna.

 

Aktuella ansökningar

 

Ansökan om växthusstöd

Sista dagen för ansökan om växthusstöd för år 2018  är 2.3.2018.
E-ansökan kan göras i Viputjänsten fr.o.m. 5.2. Observera att det kommer att vara några dagars driftsavbrott i elektroniska ärendehanteringen i slutet av februari.
Görs ansökan på pappersblankett skall blankett 109 användas och lämnas in till statens ämbetsverk på Åland. Blanketten finns på webben Mavi.fi ( Guider och blanketter ) fr.o.m. 5.2.

 

 

 

 

 

 

 


 

Kontakt

Lantbrukssekreterare

Lena Roos-Clemes
tfn 018-431 540
mobil  0457 52 21 632
fax 018-431 519
lena.clemes[a]finstrom.ax

Lantbrukskanslist
Michaela "Micko" Karlsson
tfn 018-431 541
micko.karlsson[a]finstrom.ax

Site by Strax Online, Powered by Lemon