Ansökan om jordbruksstöd

Syftet med stöden är att trygga lönsamheten och kontinuiteten i jordbruksproduktionen. Stöden kan vara i sin helhet EU-finansierade, samfinansierade av EU eller i sin helhet nationellt finansierade.

Finströms kommun hör liksom de övriga kommunerna på fasta Åland till stödområde AB.

landsbygdsverkets hemsida kan man läsa mer om de olika stödformerna.

 

Aktuella ansökningar

Stöd som ersätter förlorad höstsådd

I samband med den samlade stödansökan kan gårdarna ansöka om stöd för förluster som beror på att höstsådden misslyckades. Ett villkor för stödet är gården i sin samlade stödansökan för 2018 anmäler mindre höstsådd areal än den gjort de tre föregående åren. Arealen måste vara åtminstone 30 procent mindre än den största odlingsarealen med höstsådda grödor åren 2015–2017.

Landsbygdsverket publicerar ansökningsguiden för jordbrukarstöd och anvisningarna om stöd för förlorad höstsådd på webbplatsen mavi.fi i mars.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Kontakt

Lantbrukssekreterare

Lena Roos-Clemes
tfn 018-431 540
mobil  0457 52 21 632
fax 018-431 519
lena.clemes[a]finstrom.ax

Lantbrukskanslist
Michaela "Micko" Karlsson
tfn 018-431 541
micko.karlsson[a]finstrom.ax

Site by Strax Online, Powered by Lemon