Nyttiga hemsidor

Nedan följer några länkar till viktiga internetsidor där du kan hitta uppdaterad information om jordbruksstöd och andra frågor som berör jordbruket.

Myndigheter

Blanketttjänst

Evira Livsmedelssäkerhetsverket

JSM - Jord- och skogsbruksministeriet

LPA - Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt

Mavi – Landsbygdsverket

Statens ämbetsverk på Åland

Ålands landskapsregering

 

Allmännyttiga organisationer

Ålands Landsbygdscentrum

SLC – Svenska lantbruksproducenternas centralorganisation

SLF – Svenska lantbrukssällskapens förbund

VIPU

Site by Strax Online, Powered by Lemon