Social service

Socialförvaltningen ansvarar för ordnandet av den lagstadgade sociala servicen till kommuninvånarna under ledning av invånarnämnden.

Kommuninvånarna ska ha tillgång till en likvärdig och trygg socialvård med respekt för individens självbestämmanderätt i enlighet med lagen om klientens ställning och rättigheter.

Finströms kommun har ett samarbetsavtal med Geta kommun, vilket innebär att tjänstemännen vid socialkansliet ger all social service även till kommuninvånarna i Geta med undantag av barnomsorgstjänster och äldreomsorg.

Socialkansliet finns i Kommungården på Skolvägen 2 i Godby.

Kontaktuppgifter

För att vi ska kunna betjäna er på bästa sätt vill vi att ni bokar tid för ert besök på förhand, se kontaktuppgifter nedan.  

Paulina Eklund, socialchef
018-431 530 (vardagar kl 9-10)

Handlägger barnatillsyn (faderskap, vårdnad och umgänge, underhåll), handikappservice och barnskydd.

Johanna Fellman, tf socialarbetare
018-431 534 (vardagar kl 9-10)

Handlägger barnskydd
.

Melanie Karringl, vik. socialhandledare
018-431 532 (vardagar kl 9-10)

Handlägger färdtjänst, utkomststöd, stöd för närståendevård, utbetalningar till stödpersoner/familjer, personliga assistenter, sysselsättning.

Julia Fagerlund, familjearbetare
018-431 535, mobil 0457 3439 347
julia.fagerlund[a]sund.ax

Fanny Mörn, familjearbetare
018-431 535, mobil 0457 3451 538
fanny.morn[a]sund.ax

Maria Gröndahl, vik. barnomsorgsledare
018-431 533

Barnomsorg
, hemvårdsstöd

Ann-Katrine Nyqvist, tf byråsekreterare
018-431 531

Barnomsorgavgifter
, hemvårdsstöd

e-post: fornamn.efternamn[a]finstrom.ax

Site by Strax Online, Powered by Lemon