Social service

Socialförvaltningen ansvarar för ordnandet av den lagstadgade sociala servicen till kommuninvånarna under ledning av invånarnämnden.

Kommuninvånarna ska ha tillgång till en likvärdig och trygg socialvård med respekt för individens självbestämmanderätt i enlighet med lagen om klientens ställning och rättigheter.

Finströms kommun har ett samarbetsavtal med Geta kommun, vilket innebär att tjänstemännen vid socialkansliet ger all social service även till kommuninvånarna i Geta med undantag av barnomsorgstjänster.

Socialförvaltningen finns på Skolvägen 2 i Godby.

Är du intresserad av att jobba med socialt arbete inom socialförvaltningen i Finströms kommun? Vänligen kontakta socialchefen telefon 431 530, vardagar kl 9-10.

Öppettider

Socialkansliet har av säkerhetsskäl dörren låst, ringklocka finns. Kansliet tar endast emot bokade besök.
Vid inlämning av material går det bra att sätta det i kansliets låsta postlåda till vänster om ingången eller i kommunens postlåda vid vägen

Här en lista på vem som utför olika arbetsuppgifter:

Paulina Eklund, socialchef
018-431 530 (vardagar kl 9-10)

Handlägger barnskydd, barnatillsyn (faderskap, vårdnad och umgänge, underhåll)

Jannicka Bergman, tf socialarbetare
018-431 534 (vardagar kl 9-10)

Handlägger utkomststöd, sysselsättning, handikappservice

Maria Gröndahl, socialhandledare
018-431 532 (vardagar kl 9-10)

Handlägger färdtjänst, utkomststöd, stöd för närståendevård, utbetalningar till stödpersoner/familjer, personliga assistenter, sysselsättning

Julia Fagerlund, familjearbetare
018-431 535, mobil 0457 3439 347
julia.fagerlund[a]sund.ax

Fanny Mörn, familjearbetare
018-431 535, mobil 0457 3451 538
fanny.morn[a]sund.ax

Ingela Sjöstrand, barnomsorgsledare
018-431 533

Barnomsorg

Anna Karman, tf. byråsekreterare
Handlägger hemvårdsstöd och barnomsorgsavgifter

e-post: fornamn.efternamn[a]finstrom.ax

Site by Strax Online, Powered by Lemon