Färdtjänst

Personer som av olika orsaker inte kan anlita allmänna kommunikationsmedel kan enligt socialnämndens prövning beviljas färdtjänst enligt socialvårdslagen.

Färdtjänst som i praktiken är taxiresor finns för att underlätta t.ex. för att handla, uträtta bankärenden eller besöka släkt och vänner.

Färdtjänsten omfattar  30 enkelresor per år inom Åland.

Rätten till färdtjänst bedöms individuellt och biljetterna är personliga. Självrisken är minst 5 euro / resa eller 25 % av resekostnaderna om resans pris överstiger 20 euro . Kommunen betalar resten av kostnaden.

Biljetterna får inte användas för resor till läkare eller fysioterapi eftersom dessa resor ersätts av folkpensionsanstalten.

Kontakt

Socialhandledare
Maria Gröndahl
tfn 018-431 532 (vardagar kl.9-10)
maria.grondahl[a]finstrom.ax

Site by Strax Online, Powered by Lemon