Stöd för närståendevård

Stöd för närståendevård är en lagstadgad social service som ekonomiskt utgörs av ett arvode. Arvodets storlek är beroende på hur bindande och krävande vården är. Arvodet är skattepliktigt och pensionsgrundande.


Närståendevård går i praktiken till så att ett avtal görs upp mellan kommunen och den som vårdar. Närståendevårdaren och vårdtagaren måste vara överens om att man önskar ansöka om närståendevård. I avtalet beslutas bland annat om avlastning och rätt till ledighet. Närståendevårdaren har rätt till minst fem dagars ledighet per månad om man som närståendevårdare varit bunden vid vården dygnet runt eller regelbundet varje dag. Avlastning kan t ex erbjudas på Rosengård eller med hjälp av hemservicen.

Kontakt

Socialchef
Paulina Eklund
tfn 018-431 530
paulina.eklund[a]finstrom.ax
Telefontid 9.00–10.00

Site by Strax Online, Powered by Lemon