Handikappservice

Handikappservice beviljas till handikappade såsom t ex personliga hjälpare, tolktjänst, omändringsarbeten i bostaden och färdtjänst.

Syftet med handikappservicen är att främja de handikappades förutsättningar att leva och vara verksamma som jämbördiga medlemmar av samhället samt att förebygga och undanröja olägenheter och hinder som handikappet medför.

 

 

Färdtjänst

Om man på grund av gravt handikapp eller sjukdom inte kan åka buss och inte har tillgång till bil, kan man ansöka om färdtjänst med stöd av lagen om service och stöd p.g.a. handikapp.

Färdtjänst innebär i praktiken taxiresor. Rättigheten omfattar, förutom arbets- och studieresor, 18 enkelresor per månad. Med färdtjänsten ges man möjlighet att t ex handla, uträtta bankärenden eller besöka släkt och vänner.


Rätten till färdtjänst bedöms individuellt och biljetterna är personliga. Om man beviljas färdtjänst får man ett så kallat färdtjänstkort och biljetter. Självrisken är 4 euro/enkelresa och kommunen betalar resten av kostnaden.

Kontakt

Socialchef
Paulina Eklund
tfn 018-431 530
paulina.eklund[a]finstrom.ax
Telefontid 9.00–10.00

Site by Strax Online, Powered by Lemon