Handikappservice

Handikappservice beviljas till personer med funktionsnedsättning. Handikappservicen består av t.ex personliga hjälpare, tolktjänst, omändringsarbeten i bostaden och färdtjänst.

Syftet med handikappservicen är att främja personer med funktionsnedsättnings förutsättningar att leva och vara verksamma som jämbördiga medlemmar av samhället samt att förebygga och undanröja olägenheter och hinder som handikappet medför.

Färdtjänst enligt Handikappservicelagen (HSL)

Om man på grund av gravt handikapp eller sjukdom inte kan åka kollektivtrafik, såsom exempelvis buss, och inte har tillgång till bil, kan man ansöka om färdtjänst med stöd av lagen om service och stöd p.g.a. handikapp.

Färdtjänst innebär i praktiken taxiresor. Rättigheten omfattar, förutom arbets- och studieresor, 18 enkelresor per månad. Med färdtjänsten ges man möjlighet att t ex handla, uträtta bankärenden eller besöka släkt och vänner.

Rätten till färdtjänst bedöms individuellt och biljetterna är personliga. Om man beviljas färdtjänst får man ett så kallat färdtjänstkort och biljetter. Självrisken som brukaren betalar per enkelresa är enligt kommunstyrelsens beslut (KST § 57/5.4.17), se tabell nedan, och kommunen betalar resten av kostnaden.

Km      Euro               Km                 Euro

6         2                    22                  3,10

8         2,10               24                  3,20

10       2,20               26                  3,40

12       2,30               28                  3,80

14       2,50               30                  4,00

16       2,60               32                  4,30

18       2,80               34                  4,40

20       2,90               36+                4,50

 

Mer information:

Information om färdtjänst enligt HSL


Nytt elektroniskt system för färdtjänst fr.o.m 1 januari 2018

Fr.o.m. 1 januari 2018 tar kommunen i bruk ett nytt elektroniskt system för färdtjänst.

De som redan beviljats färdtjänst har fått ett informationsbrev hemskickat per post. I december 2017 får alla färdtjänstbrukare ett personligt plastkort dit färdtjänstresorna laddas automatiskt.
Det personliga plastkortet ersätter de tidigare biljetterna av papper.

Frågor kring detta besvaras av socialhandledaren på telefon 018-431 532 under dennes telefontid måndag-fredag kl 9.00-10.00.

Taxibolag har kontaktats och uppmanas att ansluta sig till det nya systemet.
Om något taxibolag är intresserat, men inte har kontaktats uppmanas ni att ta kontakt med socialhandledaren för mera information, se kontaktuppgifter ovan.

Kontakt

vik. Socialhandledare
Melanie Karring
tfn 018-431 532
melanie.karring[a]finstrom.ax
Telefontid 9.00-10.00

Site by Strax Online, Powered by Lemon