Missbrukarvård

Du kan vända dig till Beroendemottagningen i Mariehamn, Styrmansg. 2 A, Nyfahlers, andra våningen, om du vill ha hjälp i frågor som rör missbruk av alkohol, droger eller spel om pengar.

Servicen är avgiftsfri.

Läs mer:

Beroendemottagningen

Kontakt

Socialchef
Paulina Eklund
tfn 018-431 530
paulina.eklund[a]finstrom.ax
Telefontid 9.00–10.00

Site by Strax Online, Powered by Lemon